• Alternate Text

  Yeni Kurul Üyesi Atanması

  Boş bulunan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere (Adalet Bakanlığı-Avrupa Birliği Genel Müdürü) Ömer Serdar ATABEY atanmışlardır.

 • Alternate Text

  Örnek Dilekçe

  Kurula başvuru için örnek dilekçeyi bu bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz.

 • Alternate Text

  Elektronik Başvurular

  Yönetmeliğin 24.maddesi gereğince Kurula yapılacak itiraz başvurularının yazılı olarak yapılması gerektiğinden elektronik (e-mail) başvurular ile faks yoluyla yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.

 • ÖRNEK KARAR 1

  XX, 27/08/2014 tarihli dilekçe ile Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurarak, özetle tarafı hakkında ilgililerce düzenlenmiş Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik EK-1 Görev Süresi Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formunun bir suretinin tarafına verilmesini talep etmiştir.

 • ÖRNEK KARAR 2

  XX, (…) tarihli ve (…) sayılı BİMER başvurusu ile Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına başvurarak, Ankara 9. İdare Mahkemesi Başkanlığında açmış olduğu (…) esas sayılı dosyanın hangi aşamada olduğu hakkında tarafına bilgi verilmesini talep etmiştir.

 • ÖRNEK KARAR 3

  XX, 07/01/2015 tarihli elektronik posta iletisi ile Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye başvurmuş ve 3633449 abone numarası ile Y Elektrik Dağıtım A.Ş.’den hizmet aldığını; 14/08/2009 tarihinden bugüne kadarki faturalarına kayıp kaçak bedeli adı altında tahakkuk ettirilerek tahsil eden tutarın ne kadar olduğunun tarafına bildirilmesini talep etmiştir.

 • ÖRNEK KARAR 4

  XX, 22/12/2014 tarihli elektronik posta iletisi ile Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.’ye başvurarak, 20-21 Aralık tarihlerinde yapılan Sermaye Piyasası Lisanslama sınavına ilişkin tüm sınav tiplerine ve modüllerine ait sınav soru ve cevaplarının erişimine açılmasını talep etmiştir.

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU

Başbakanlık Merkez Bina B-04 Bakanlıklar/ANKARA