• Alternate Text

  Yeni Kurul Üyelerinin Atanması

  -Boş bulunan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere (Yargıtay 5. Ceza Dairesi Tetkik Hakimi) Çetin AKKAYA atanmışlardır. (5 Haziran 2015)

 • Alternate Text

  Örnek Dilekçe

  Kurula başvuru için örnek dilekçeyi bu bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz.

 • Alternate Text

  Elektronik Başvurular

  Yönetmeliğin 24.maddesi gereğince Kurula yapılacak itiraz başvurularının yazılı olarak yapılması gerektiğinden elektronik (e-mail) başvurular ile faks yoluyla yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.

 • ÖRNEK KARAR 10

  X.X.’in --- Personel Daire Başkanı Y.Y.’ye ait kurumsal e-posta adresine göndermiş olduğu bilgi edinme başvurusunda yer alan talepleri aşağıdaki şekildedir.

 • ÖRNEK KARAR 9

  XX, “YY, 3. Sınıf Emniyet Müdürü, Araştırmacı/Soruşturmacı” hitaplı 22/06/2015 tarihli dilekçe ile başvurarak, savunmasının istendiğinden bahisle soruşturma konusu bilgi ve belgelerin tamamının erişimine açılmasını talep etmiştir.

 • ÖRNEK KARAR 8

  XXX 27/04/2015 tarihli bilgi edinme başvurusu ile Milli Eğitim Bakanlığına müracaat ederek “rehber öğretmenlerin illerdeki geçici görevlendirmelerine ilişkin olarak öncelikle hangi rehber öğretmenlerin rehber öğretmeni olmayan okullarda görevlendirileceğinin” 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca taraflarına bildirilmesini talep ettiklerini, işbu başvurularının süresi içerisinde cevapland

 • ÖRNEK KARAR 7

  XX, 21/03/2015 tarihli başvurusuyla BİMER aracılığıyla Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Work and Travel Programı için harçsız pasaport başvurusuyla ilgili yaşadığını belirttiği mağduriyetinin giderilmesini talep ettiğini, anılan kurumun 01/04/2015 tarihli cevabi yazısıyla mağduriyetinin giderilmediğini belirterek 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 13 üncü maddesi hükmü uyarınca Kurulumuza i

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU

Başbakanlık Merkez Bina B-04 Bakanlıklar/ANKARA