• Alternate Text

  Yeni Kurul Üyelerinin Atanması

  -Boş bulunan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere (Yargıtay 5. Ceza Dairesi Tetkik Hakimi) Çetin AKKAYA atanmışlardır. (5 Haziran 2015)

 • Alternate Text

  Örnek Dilekçe

  Kurula başvuru için örnek dilekçeyi bu bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz.

 • Alternate Text

  Elektronik Başvurular

  Yönetmeliğin 24.maddesi gereğince Kurula yapılacak itiraz başvurularının yazılı olarak yapılması gerektiğinden elektronik (e-mail) başvurular ile faks yoluyla yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.

 • ÖRNEK KARAR 13

  XXX, 06/08/2015 tarihli dilekçe ile Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne başvurarak, hukuk fakültesi öğrencisi olduğundan bahisle, 2014-2015 eğitim öğretim döneminde okutulan Türk Hukuk Tarihi dersine ilişkin bütünleme sınavı ile ilgili olarak aşağıdaki taleplerde bulunmuştur.

 • ÖRNEK KARAR 12

  XXX, 24/08/2015 tarihli dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğüne başvurarak, Genel Müdürlük bünyesinde görev yaptığı 2002 ile 2014 yılları arasında onaylanan projeler içerisinde imzası bulunan projelerin kapak sayfalarının onaylı örneklerini talep etmiştir.

 • ÖRNEK KARAR 11

  XX, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı antetli, (…) e-imzalı ve 27/08/2015 tarih ve 36971 sayılı, 28/08/2015 tarih ve 37156 sayılı, 28/08/2015 tarih ve 37163 sayılı yazılar ile Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulundan, Mart 2014 tarihinden bugüne kadar Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üye ve görevlilerinin, sorumlu veya yardımcı araştırmacı olarak görev yapt

 • ÖRNEK KARAR 10

  X.X.’in --- Personel Daire Başkanı Y.Y.’ye ait kurumsal e-posta adresine göndermiş olduğu bilgi edinme başvurusunda yer alan talepleri aşağıdaki şekildedir.

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU

Başbakanlık Merkez Bina A-124 Bakanlıklar/ANKARA