• Alternate Text

  Yeni Kurul Üyelerinin Atanması

  -Boş bulunan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere (Yargıtay 5. Ceza Dairesi Tetkik Hakimi) Çetin AKKAYA atanmışlardır. (5 Haziran 2015)

 • Alternate Text

  Örnek Dilekçe

  Kurula başvuru için örnek dilekçeyi bu bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz.

 • Alternate Text

  Elektronik Başvurular

  Yönetmeliğin 24.maddesi gereğince Kurula yapılacak itiraz başvurularının yazılı olarak yapılması gerektiğinden elektronik (e-mail) başvurular ile faks yoluyla yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.

 • ÖRNEK KARAR 19

  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci maddesinin 5 inci fıkrasında “Merkezî idare, mahallî idareler üzerinde, mahallî hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahallî ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idarî vesayet yetkisine sahiptir.” hükmü

 • ÖRNEK KARAR 18

  X, BİMER üzerinden yaptığı 02/06/2017 tarihli bilgi edinme başvurusuyla İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne müracaat ederek, hakkında açılan idari ve adli soruşturmaya ilişkin olarak, kendi ismine ait şifre ile 2015-2016 eğitim –öğretim yılında yapılan tüm not değişikliklerinin ve 15/07/2016 tarihinde X isimli öğrencinin notunun hangi hesaptan değiştirildiğinin ve Rektörlüğüne ait IP adreslerinden

 • ÖRNEK KARAR 17

  12/12/2016 tarihli bilgi edinme başvurusu ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanlığından performans ödülüne yaptığı başvurusunun geri çekilmesi talebini havi 11/12/2015 tarihli yazısına verilen cevabın tarafına gönderilmesini talep etmiştir…

 • ÖRNEK KARAR 16

  X, 25/03/2016 tarihli bilgi edinme başvurusunda Y İşitme Engelliler Ortaokulu öğretmeni olduğu, 04/11/2015 tarihinde okul müdürü hakkında şikayet dilekçesi verdiği, dilekçesi sonucunda ilgililer hakkında soruşturma yapılıp tamamlandığından bahisle soruşturma dosyasının bir fotokopisini istemiştir.

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU

Başbakanlık Merkez Bina A-124 Bakanlıklar/ANKARA