Örnek Dilekçe

Kurula başvuru için örnek dilekçeyi bu bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz.

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU

Başbakanlık Merkez Bina A-124 Bakanlıklar/ANKARA