II. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunca düzenlenen 2. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştay’ı, BEDK Başkanı ve Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Dr. Ergin ERGÜL başkanlığında, 14 Nisan 2016 tarihinde Başbakanlık’ta gerçekleşmiştir.

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunca düzenlenen 2. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştay’ı, BEDK Başkanı ve Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Dr. Ergin ERGÜL başkanlığında, Kurul üyeleri, Kurul raportörleri ve Adalet Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Kamu Denetçiliği Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Yükseköğretim Kurulu temsilcilerinin katılımıyla 14 Nisan 2016 tarihinde Başbakanlık’ta gerçekleşmiştir.

Ülkemizde bilgi edinme hakkının güçlendirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması amacıyla, bilgi edinme başvurularına en çok muhatap olan kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 2. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştay’ı, Kurul Başkanı Dr. Ergin ERGÜL’ün temel insan haklarının kullanımı ve korunmasının ön koşulu haline gelen bilgi edinme hakkının günümüz demokratik kamu yönetiminin anlayışında oynadığı rol ve ülkemizin bu alanda gerçekleştirdiği anayasal ve yasal düzenlemelerin önemine vurgu yaptığı ve kurum ve kuruluşlarımızın bu alanda günümüze kadar gösterdiği duyarlılığa teşekkürlerini ifade ettiği açılış konuşması ile başlamıştır. Bilgi Edinme Hakkı mevzuatı ve Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun yapı ve işleyişine ilişkin Kurul raportörlerince yapılan sunumlarla devam eden Çalıştay’ın son bölümünde ise davetli kurum ve kuruluş temsilcileri, bilgi edinme hakkı uygulamasına ilişkin görüş, öneri, deneyim ve eleştirilerini aktarmış ve bu çerçevede yaşanan sorunlara dair çözüm önerileri tartışılmıştır.

Bu kapsamda, kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimlerinin karşılaştıkları sıkıntılar ve tereddütler ile Bilgi Edinme Hakkı Kanununda yer alan istisnaların yorumlanması ve uygulanmasına ilişkin sorunlar düzenlenen Çalıştay’da kapsamlı şekilde ele alınmıştır.

 

 

 

BEDK BEDK   BEDK BEDK

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU

Başbakanlık Merkez Bina A-124 Bakanlıklar/ANKARA