Yeni Kurul Üyelerinin Atanması

-Boş bulunan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere (Yargıtay 5. Ceza Dairesi Tetkik Hakimi) Çetin AKKAYA atanmışlardır. (5 Haziran 2015)

-Boş bulunan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere  (Adalet Bakanlığı-Avrupa Birliği Genel Müdürü) Ömer Serdar ATABEY atanmışlardır.   (7 Şubat 2015)  

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU

Başbakanlık Merkez Bina A-124 Bakanlıklar/ANKARA