Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, 4982 sayılı Kanun'da yazılı, usulüne uygun olarak yapılmış itiraz başvurularını aşağıda yazılı adreslerde karşılamaktadır.

ADRES      : Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK)

                    Başbakanlık Merkez Bina A-124 P.K. 06573 

                    Bakanlıklar/ANKARA

TEL           : 0 (312) 422 26 11

FAX          : 0 (312) 422 26 68

E-POSTA : bedk@basbakanlik.gov.tr

Önemli Uyarı!

Yönetmeliğin 24.maddesi gereğince Kurula yapılacak itiraz başvurularının yazılı olarak yapılması gerektiğinden elektronik (e-mail) başvurular ile faks yoluyla yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU

Başbakanlık Merkez Bina A-124 Bakanlıklar/ANKARA