• ÖRNEK KARAR 19

  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci maddesinin 5 inci fıkrasında “Merkezî idare, mahallî idareler üzerinde, mahallî hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahallî ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idarî vesayet yetkisine sahiptir.” hükmü

 • ÖRNEK KARAR 18

  X, BİMER üzerinden yaptığı 02/06/2017 tarihli bilgi edinme başvurusuyla İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne müracaat ederek, hakkında açılan idari ve adli soruşturmaya ilişkin olarak, kendi ismine ait şifre ile 2015-2016 eğitim –öğretim yılında yapılan tüm not değişikliklerinin ve 15/07/2016 tarihinde X isimli öğrencinin notunun hangi hesaptan değiştirildiğinin ve Rektörlüğüne ait IP adreslerinden

 • ÖRNEK KARAR 17

  12/12/2016 tarihli bilgi edinme başvurusu ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanlığından performans ödülüne yaptığı başvurusunun geri çekilmesi talebini havi 11/12/2015 tarihli yazısına verilen cevabın tarafına gönderilmesini talep etmiştir…

 • ÖRNEK KARAR 16

  X, 25/03/2016 tarihli bilgi edinme başvurusunda Y İşitme Engelliler Ortaokulu öğretmeni olduğu, 04/11/2015 tarihinde okul müdürü hakkında şikayet dilekçesi verdiği, dilekçesi sonucunda ilgililer hakkında soruşturma yapılıp tamamlandığından bahisle soruşturma dosyasının bir fotokopisini istemiştir.

 • ÖRNEK KARAR 15

  Kurulumuzun 07/04/2016 tarihli ve 2016/627 sayılı Kararı ile başvuru sahibinden talep edilen eksik evrakın başvuru sahibinin 19/04/2016 tarihli dilekçesi ile tamamlanması neticesinde, itirazının konusunun aşağıdaki şekilde olduğu anlaşılmıştır.

 • ÖRNEK KARAR 14

  “4982 sayılı Yasa uyarınca hakkımda yürütüldüğü belirtilen 2015/…, 2015/…, 2015/… ve 2016/… sayılı incelemeler ile ilgili şikayet konusu bilgi ve belgelerin tarafıma gönderilmesi hususunu takdirlerinize saygılarımla arz ederim.”

 • ÖRNEK KARAR 13

  XXX, 06/08/2015 tarihli dilekçe ile Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne başvurarak, hukuk fakültesi öğrencisi olduğundan bahisle, 2014-2015 eğitim öğretim döneminde okutulan Türk Hukuk Tarihi dersine ilişkin bütünleme sınavı ile ilgili olarak aşağıdaki taleplerde bulunmuştur.

 • ÖRNEK KARAR 12

  XXX, 24/08/2015 tarihli dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğüne başvurarak, Genel Müdürlük bünyesinde görev yaptığı 2002 ile 2014 yılları arasında onaylanan projeler içerisinde imzası bulunan projelerin kapak sayfalarının onaylı örneklerini talep etmiştir.

Geri Sayfa: 1 / 3 İleri

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU

Başbakanlık Merkez Bina A-124 Bakanlıklar/ANKARA