• ÖRNEK KARAR 17

  12/12/2016 tarihli bilgi edinme başvurusu ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanlığından performans ödülüne yaptığı başvurusunun geri çekilmesi talebini havi 11/12/2015 tarihli yazısına verilen cevabın tarafına gönderilmesini talep etmiştir…

 • ÖRNEK KARAR 16

  X, 25/03/2016 tarihli bilgi edinme başvurusunda Y İşitme Engelliler Ortaokulu öğretmeni olduğu, 04/11/2015 tarihinde okul müdürü hakkında şikayet dilekçesi verdiği, dilekçesi sonucunda ilgililer hakkında soruşturma yapılıp tamamlandığından bahisle soruşturma dosyasının bir fotokopisini istemiştir.

 • ÖRNEK KARAR 15

  Kurulumuzun 07/04/2016 tarihli ve 2016/627 sayılı Kararı ile başvuru sahibinden talep edilen eksik evrakın başvuru sahibinin 19/04/2016 tarihli dilekçesi ile tamamlanması neticesinde, itirazının konusunun aşağıdaki şekilde olduğu anlaşılmıştır.

 • ÖRNEK KARAR 14

  “4982 sayılı Yasa uyarınca hakkımda yürütüldüğü belirtilen 2015/…, 2015/…, 2015/… ve 2016/… sayılı incelemeler ile ilgili şikayet konusu bilgi ve belgelerin tarafıma gönderilmesi hususunu takdirlerinize saygılarımla arz ederim.”

 • ÖRNEK KARAR 13

  XXX, 06/08/2015 tarihli dilekçe ile Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne başvurarak, hukuk fakültesi öğrencisi olduğundan bahisle, 2014-2015 eğitim öğretim döneminde okutulan Türk Hukuk Tarihi dersine ilişkin bütünleme sınavı ile ilgili olarak aşağıdaki taleplerde bulunmuştur.

 • ÖRNEK KARAR 12

  XXX, 24/08/2015 tarihli dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğüne başvurarak, Genel Müdürlük bünyesinde görev yaptığı 2002 ile 2014 yılları arasında onaylanan projeler içerisinde imzası bulunan projelerin kapak sayfalarının onaylı örneklerini talep etmiştir.

 • ÖRNEK KARAR 11

  XX, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı antetli, (…) e-imzalı ve 27/08/2015 tarih ve 36971 sayılı, 28/08/2015 tarih ve 37156 sayılı, 28/08/2015 tarih ve 37163 sayılı yazılar ile Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulundan, Mart 2014 tarihinden bugüne kadar Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üye ve görevlilerinin, sorumlu veya yardımcı araştırmacı olarak görev yapt

 • ÖRNEK KARAR 10

  X.X.’in --- Personel Daire Başkanı Y.Y.’ye ait kurumsal e-posta adresine göndermiş olduğu bilgi edinme başvurusunda yer alan talepleri aşağıdaki şekildedir.

Geri Sayfa: 1 / 3 İleri

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU

Başbakanlık Merkez Bina A-124 Bakanlıklar/ANKARA