Kurul Üyeleri

 • Dr. Ergin ERGÜL

  Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı

  Başkan
 • Metin YENER

  Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürü

  Üye
 • Munise KABAKULAK

  Danıştay Genel Sekreter Yrd.

  Üye
 • Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ

  Ceza Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

  Üye
 • Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN

  İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

  Üye
 • Av. Serhad ZENGİNPEDÜK

  Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı Temsilcisi

  Üye
 • Ömer Serdar ATABEY

  Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürü

  Üye
 • Çetin AKKAYA

  Yargıtay 5. Ceza Dairesi Tetkik Hakimi

  Üye
 • Üye

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU

Başbakanlık Merkez Bina A-124 Bakanlıklar/ANKARA