Yayınlarımız

BEDK Kararları Işığında
Açıklamalı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Oku İndir

25 Soruda Bilgi Edinme Hakkı

Oku İndir

Bilgi Edinme Hakkı Mevzuatı

Oku İndir

Legislation on the Right to Information

Oku İndir

Uluslararası Boyutuyla Bilgi Edinme Hakkı ve İtiraz Mercileri

Oku İndir

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU

Başbakanlık Merkez Bina A-124 Bakanlıklar/ANKARA