Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU (BEDK)

22 Ekim 2003 tarihli ve 25269 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (BEHK), 24 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 4982 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca, bilgi edinme başvurusuyla ilgili yapılacak itirazlar üzerine verilen kararları incelemek ve kurum ve kuruluşlar için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin olarak kararlar vermek üzere, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur.

MİSYON

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yapılan bilgi edinme başvurularıyla ilgili yapılacak itirazlar üzerine verilen kararları incelemek, bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin görüş ve değerlendirme istemini içeren başvuruları karara bağlamak ve kurum ve kuruluşlar için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin hususları düzenlemek.

VİZYON

Demokratik ve şeffaf yönetim anlayışının gereği olan eşitlik, tarafsızlık, açıklık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin kamu yönetiminde yaygınlaşması ve yerleşmesine katkıda bulunmak.

YAYINLARIMIZ

Kitap Yayını 
"25 Soruda Bilgi Edinme Hakkı" adlı kitap elektronik ortamda yayınlanmıştır.

Kitap Yayını 
"Uluslararası Boyutuyla Bilgi Edinme Hakkı ve İtiraz Mercileri" adlı kitap elektronik ortamda yayınlanmıştır.

Kitap Yayını 
Bilgi Edinme Hakkı Mevzuatı Türkçe ve İngilizce kitap olarak yayınlanmıştır.

Yeni Kurul Başkanı Seçildi. 
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanlığına Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Dr. Ergin ERGÜL seçildi.

Dünya Bilgi Edinme Günü  
"Dünya Bilgi Edinme Günü" dolayısıyla Kurul'dan kamuoyu açıklaması yapılmıştır.

Yeni Kurul Üyelerinin Atanması 
15/09/2012 tarihli ve 28412 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile yeni Kurul Üyelerimiz atanmıştır.

Bizden Haberler 
Kurulumuz kararları çerçevesinde çeşitli basın yayın kuruluşlarında çıkan haberlerden bazılarına 'Bizden Haberler' bölümünden erişebilirsiniz.

Toplantı 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülen "Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında 28 Nisan 2011 tarihinde Kurulumuzda toplantı düzenlenmiştir.

Uzman Ziyareti 
"Yargı ve Temel Haklar Faslı"na ilişkin olarak 18 Ocak 2011 tarihinde Kurulumuza "Uzman Ziyareti" (peer-based mission) gerçekleştirilmiştir.

OECD 8. Eşgüdüm Toplantısı 
OECD 8. Eşgüdüm Toplantısı, Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda 08-09 Şubat 2011 tarihleri arasında Kurulumuzun da katılımı ile gerçekleştirilmiştir.BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU
Başbakanlık Merkez Bina B-04 Bakanlıklar/ANKARA