• Alternate Text

  Yeni Kurul Üyelerinin Atanması

  -Boş bulunan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere (Yargıtay 5. Ceza Dairesi Tetkik Hakimi) Çetin AKKAYA atanmışlardır. (5 Haziran 2015)

 • Alternate Text

  Örnek Dilekçe

  Kurula başvuru için örnek dilekçeyi bu bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz.

 • Alternate Text

  Elektronik Başvurular

  Yönetmeliğin 24.maddesi gereğince Kurula yapılacak itiraz başvurularının yazılı olarak yapılması gerektiğinden elektronik (e-mail) başvurular ile faks yoluyla yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.

 • ÖRNEK KARAR 17

  12/12/2016 tarihli bilgi edinme başvurusu ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanlığından performans ödülüne yaptığı başvurusunun geri çekilmesi talebini havi 11/12/2015 tarihli yazısına verilen cevabın tarafına gönderilmesini talep etmiştir…

 • ÖRNEK KARAR 16

  X, 25/03/2016 tarihli bilgi edinme başvurusunda Y İşitme Engelliler Ortaokulu öğretmeni olduğu, 04/11/2015 tarihinde okul müdürü hakkında şikayet dilekçesi verdiği, dilekçesi sonucunda ilgililer hakkında soruşturma yapılıp tamamlandığından bahisle soruşturma dosyasının bir fotokopisini istemiştir.

 • ÖRNEK KARAR 15

  Kurulumuzun 07/04/2016 tarihli ve 2016/627 sayılı Kararı ile başvuru sahibinden talep edilen eksik evrakın başvuru sahibinin 19/04/2016 tarihli dilekçesi ile tamamlanması neticesinde, itirazının konusunun aşağıdaki şekilde olduğu anlaşılmıştır.

 • ÖRNEK KARAR 14

  “4982 sayılı Yasa uyarınca hakkımda yürütüldüğü belirtilen 2015/…, 2015/…, 2015/… ve 2016/… sayılı incelemeler ile ilgili şikayet konusu bilgi ve belgelerin tarafıma gönderilmesi hususunu takdirlerinize saygılarımla arz ederim.”

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU

Başbakanlık Merkez Bina A-124 Bakanlıklar/ANKARA